apple-macbook-charger-2015-port-usbc

Sprawozdanie z konferencji „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”

Dodano: wrzesień 17, 2014 Kategoria: Wszystkie wpisy Autor: prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska

Portal Prawa IT był patronem medialnym ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ustawa o prawach konsumenta – szanse i zagrożenia”, zorganizowanej przez Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS). W poniedziałek, 15 września 2014 r., na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, ponad 400 gości, w tym Adam Jasser, Prezes UOKiK, oraz blisko 20 referentów obradowało nad nową ustawą o prawach konsumenta i jej skutkami dla obrotu między przedsiębiorcami a konsumentami, w tym dla przedsiębiorców z branży IT.

W wystąpieniu wprowadzającym Dorota Karczewska Wiceprezes UOKiK) zwróciła uwagę na rewolucyjny charakter niektórych zmian, a najważniejsze z nich przedstawiła dr Monika Namysłowska UŁ). Zakreślając zakres ustawy o prawach konsumenta dr hab. Anna Piszcz UwB) zajęła się analizą wyłączeń spod zakresu stosowania ustawy, a dr Małgorzata Sieradzka Uczelnia Łazarskiego) przeanalizowała korektę definicji konsumenta z art. 221) k.c. Dr Marek Świerczyński UKSW) omówił obowiązki informacyjne przedsiębiorcy, a następnie dr hab. Paweł Księżak prof. UŁ) zajął się skutkami prawnymi naruszenia obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców, wskazując na możliwość zastosowania kodeksu wykroczeń, kodeksu cywilnego oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Specyfika umów o dostarczanie treści cyfrowych była przedmiotem wystąpienia dr Bereniki Kaczmarek-Templin UO, PWr) oraz dr hab. Dariusza Szostka prof. UO), prawo do odstąpienia od umowy - dr hab. Marlena Pecyna UJ), która zwróciła uwagę m.in. na wątpliwości związane z określeniem początku biegu terminu, natomiast umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość przedstawiła dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska UWr). Ustawa o prawach konsumenta reguluje również przypadek spełnienia świadczeń niezamówionych przez konsumenta. Poświęcony art. 5 ustawy o prawach konsumenta referat dr Elwiry Macierzyńskiej-Franaszczyk Akademia Leona Koźmińskiego) udowodnił, jak niejednolita jest wykładnia przepisów ustawy, np. w zakresie wyłączenia bądź nie ochrony windykacyjnej w przypadku spełnienia świadczeń niezamówionych. Dwa referaty zostały poświęcone zmianom w zakresie rękojmi i gwarancji, jakie analizowana ustawa wprowadza do kodeksu cywilnego. Zakres zmian przedstawiła dr hab. Monika Jagielska UŚ), natomiast ocena zmian przeprowadzona przez prof. dr hab. Wojciecha J. Katnera UŁ, SN) była zasadniczo pozytywna, a ustawa została uznana za potrzebną. Konferencję zamykał blok wystąpień poświęconych wskazaniu z różnych perspektyw praktycznych skutków ustawy o prawach konsumenta. Swój punkt widzenia przedstawili: dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska Ministerstwo Sprawiedliwości), Małgorzata Rothert Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie/Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów), Łukasz Wroński UOKiK), dr Dominik Lubasz Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych) oraz Grzegorz Wójcik Izba Gospodarki Elektronicznej). Konferencja była transmitowana on-line i jej zapis będzie dostępny na stronie www.uokik.gov.pl.

Wystąpienie dr Moniki Namysłowskiej.

Wystąpienie dr Dominika Lubasza.

Zarówno referaty, jak i dyskusje udowodniły, że przepisy ustawy rodzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, a jej ocena nie jest jednoznaczna. Jednak już od 25 grudnia 2014 r. przedsiębiorcy muszą stosować nowy reżim prawny.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_4156b

prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
Wspólnik
monika.namyslowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej