25H

Sklep internetowy w modelu dropshipping. Jakich sformułowań unikać w regulaminie, by nie być posądzonym o nieuczciwą praktykę rynkową?

Dodano: marzec 16, 2017 Kategoria: E-Commerce Autor:

Dropshipping jest nowoczesnym sposobem prowadzenia e-biznesu. To logistyczny model sprzedaży przez Internet, który polega na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. W praktyce e-rynku wykształciło się kilka modeli handlu w dropshippingu, spośród których możemy wyróżnić dwa podstawowe. Jeden, w którym sklep internetowy wstępuje w rolę sprzedawcy zawierającego umowę sprzedaży na odległość z klientem i drugi, w którym sklep internetowy występuje jedynie w roli pośrednika.

Dropshipping – kto jest kim?

W zależności od tego, z którym modelem handlu w dropshippingu mamy do czynienia, układ relacji sklep internetowy - klient  przedstawia się różnie. Pierwszy model dotyczy  relacji, w której kolejno występują następujące strony:

 1. e-sklep (sprzedawca) – magazyn (dostawca) – klient,

w drugim natomiast:

 1. e-sklep (pośrednik) – właściwy sprzedawca – klient.

Z prawnego punktu widzenia pierwszy typ relacji (ze względu na jasne określenie stron umowy i ich obowiązków) nie rodzi problemów. Sklep internetowy występujący w roli sprzedawcy zawiera umowę sprzedaży na odległość z klientem i z tego tytułu wykonuje wszelkie obowiązki sprzedawcy. Różnicą w stosunku do prowadzenia tradycyjnego e-sklepu jest to, że e-sklep współpracuje z dostawcą świadczącym usługę logistyczną, związaną z realizacją zamówienia klienta - zakupiony w sklepie internetowym towar jest zatem wysyłany do klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy, a nie z e-sklepu, z którym klient zawarł umowę.

W przypadku sprzedaży w drugim modelu, sklep internetowy występuje jedynie w roli pośrednika zbierającego zamówienia od klientów i przesyłającego zebrane zamówienia do właściwego sprzedawcy. Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość z środkowym podmiotem wyżej wskazanej relacji, a nie ze sklepem internetowym, za pośrednictwem którego dokonał transakcji. Sprzedawcą jest więc podmiot trzeci i to on, jako strona umowy sprzedaży, ponosi odpowiedzialność wobec kupującego. To przede wszystkim do tego modelu sprzedaży odnoszą się poniższe uwagi.

Regulamin sklepu

O tym jak powinien wyglądać regulamin sklepu internetowego, co powinno się w nim znaleźć, a jakich błędów należy unikać pisaliśmy już kilkukrotnie (m.in. TU i TUTAJ).

W przypadku prowadzenia sklepu internetowego w modelu dropshipping, fakt ten powinien być wyraźnie zaznaczony w treści regulaminu, zwłaszcza gdy chodzi o przypadek prowadzenia sprzedaży w modelu, w którym sklep internetowy występuje tylko w roli pośrednika zbierającego zamówienia dla sprzedawcy. Konsument przed zawarciem umowy powinien być bowiem poinformowany o wszystkich kwestiach i konsekwencjach związanych z realizacją usługi pośrednictwa sprzedaży. Dobry regulamin sklepu internetowego prowadzonego w modelu dropshipping powinien zatem dostarczać klientowi precyzyjnej informacji o tym, skąd pochodzi zamawiany towar, kto jest podmiotem odpowiedzialnym za umowę sprzedaży, a kto odpowiada za dostawę.

W praktyce dobry regulamin sklepu internetowego prowadzonego w modelu dropshipping, a więc taki który nie zostanie zakwalifikowany jako nieuczciwa praktyka rynkowa, powinien:

 1. informować konsumenta, iż zawiera on umowę pośrednictwa, a nie umowę sprzedaży;
 2. informować konsumenta o nazwie oraz miejscu prowadzenia działalności sprzedawcy zamawianego przez konsumenta towaru;
 3. informować konsumenta o miejscu i sposobie składania reklamacji i wykonywania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru;
 4. informować konsumenta nie tylko o cenie towaru, ale przede wszystkim o kosztach usługi pośrednictwa;
 5. konstruować przedstawianą na stronie internetowej ofertę jako ofertę usługi pośrednictwa, nie ofertę towaru. W szczególności w regulaminie powinien zawrzeć się opis warunków świadczenia usługi, dopiero później opis towaru.
 6. konstruować opis przedmiotu transakcji jako krótką informację, że faktycznie przedmiotem transakcji jest usługa polegająca na złożeniu zamówienia u zewnętrznego sprzedawcy.

W pozostałym zakresie regulamin taki nie różni się od regulaminu standardowego sklepu internetowego.

Nieuczciwa praktyka rynkowa

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę wprowadzającą w błąd, czyli bez wątpienia brak poinformowania konsumenta, iż sklep internetowy prowadzony jest w modelu dropshipping.

W razie dokonania przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej, konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 1. zaniechania tej praktyki;
 2. usunięcia skutków tej praktyki;
 3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
 4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
 5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Należy także pamiętać, że stosowanie takiej praktyki stanowi praktykę naruszająca zbiorowe interesy konsumentów.

Dropshipping a dane osobowe

Jeszcze jedną ważną kwestią, jaką należy poruszyć omawiając dropshipping jest kwestia ochrony danych osobowych. Nieodłączną cechą dropshippingu jest to, że do danych osobowych składającego zamówienie zawsze dostęp mają co najmniej dwa podmioty - i to niezależnie od modelu dropshippingu, który wybierzemy. W zależności od modelu dropshippingu będziemy mieli do czynienia z udostępnieniem albo powierzeniem danych osobowych, o czym także należy poinformować klienta.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych - dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

25H

Sklep internetowy w modelu dropshipping. Jakich sformułowań unikać w regulaminie, by nie być posądzonym o nieuczciwą praktykę rynkową?

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej