photo-1424223022789-26fd8f34bba2

Relacja z konferencji „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian” 18.3.2014 r., UOKiK)

Dodano: marzec 20, 2014 Kategoria: Wszystkie wpisy Autor: prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska

W ostatni wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował konferencję pt. „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian” dotyczącą projektu ustawy o prawach konsumenta druk sejmowy nr 2076). Ustawa o prawach konsumenta ma implementować dyrektywę 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Polska przekroczyła już termin jej transpozycji, który minął 13 grudnia 2013 r., choć przepisy powinny wejść w życie do 13 czerwca 2014 r.

Ze względu na wprowadzanie wielu nowości legislacyjnych, istotnych też dla działalności w Internecie, oraz trwający proces legislacyjny, projekt ustawy o prawach konsumenta budzi wyjątkowe zainteresowanie. W trakcie konferencji sformułowano jednak wiele zarzutów wobec nowych rozwiązań.
Konferencję otworzyli: Jarosław Król, Wiceprezes UOKiK, Wojciech Węgrzyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które przygotowało projekt ustawy oraz Tadeusz Aziewicz, poseł na Sejm RP, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o prawach konsumenta.
Rozpoczynający konferencję Mikołaj Zaleski z Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na powstające w Komisji wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy o prawach konsumentów, które będą istotne przy interpretacji wielu niejednoznacznych pojęć i przepisów dyrektywy.
Konferencja została podzielona na 4 panele poświęcone podstawowym zagadnieniom planowanej ustawy.
Pierwszy panel dotyczył projektowanej zmiany definicji konsumenta w kodeksie cywilnym. Wiceprezes UOKiK Jarosław Król, Magdalena Osińska, Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, jak i dr Marek Janczyk, Przewodniczący Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów uznali za bezzasadny zwłaszcza projekt wprowadzenia do art. 221 § 2, zgodnie z którym przepisy o ochronie konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa. ”. Zakres zmian, które wprowadzi do definicji konsumenta ustawa o prawach konsumenta przedstawił Wiceprezes UOKiK Jarosław Król, skupiając się na trudnościach wynikających z wprowadzenia § 2, jak np. kwestiach dowodowych działania przedsiębiorcy jako konsumenta.
W drugim panelu Magdalena Piech, Ekspert w Departamencie Prawnym Konfederacji Lewiatan oraz Włodzimierz Schmidt, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska skrytykowali nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców w relacjach z konsumentami ze względu na m.in. nieprecyzyjne sformułowanie obowiązków informacyjnych, brak uwzględniania specyfiki rynku, głównie internetowego, a także koszty, jakie z koniecznością spełnienia obowiązków informacyjnych będą musieli ponieść przedsiębiorcy.
W trzecim panelu Hubert Worobiej, Naczelnik Wydziału Handlu, Infrastruktury i Turystyki w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK oraz sędzia Katarzyna Lis z Departamentu Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości przedstawili proponowaną regulację prawa odstąpienia konsumenta od umowy. Grzegorz Wójcik, Członek Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej skrytykował formularz odstąpienia do umowy, który ma stanowić załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
Czwarty panel został poświęcony wykorzystaniu ustawy o prawach konsumenta do wprowadzenia ustawy o sprzedaży konsumenckiej do kodeksu cywilnego. Zmiany w zakresie gwarancji i rękojmi przedstawił prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Wojciech Konecki, Dyrektor Generalny CECED Polska – Związku Pracodawców AGD oraz Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.
W podsumowaniu konferencji wskazałam, że niezakończony jeszcze proces legislacyjny należy wykorzystać udoskonalenia projektu, tak by ustawa o prawach konsumenta przyniosła korzyści konsumentom, lecz również uwzględniła interesy przedsiębiorców i realia rynkowe.

Dziękuję Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów za powierzenie mi funkcji moderatora konferencji.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_4156b

prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska
Wspólnik
monika.namyslowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej