child-2248236_1920

Rejestracja narodzin dziecka i wybór jego imienia przez Internet?

Dodano: luty 9, 2018 Kategoria: E-Commerce, Prawo autorskie, Wszystkie wpisy Autor:

Na początku stycznia informowaliśmy o możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez Internet. Kolejnym ułatwieniem wprowadzanym przez administrację publiczną ma być uruchomienie e-usługi elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka. Możliwość tę zapewnić ma przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

Zgłaszanie narodzin dziecka obecnie

Dziś, aby zgłosić narodziny dziecka i dokonać wyboru jego imienia, rodzic musi osobiście udać się do urzędu stanu cywilnego. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji – projektodawca opisywanych zmian - dotychczasowe mechanizmy organizacyjno-prawne uniemożliwiały jednoznaczne połączenie dziecka z rodzicami. Co prawda w rejestrach publicznych gromadzone są dane osobowe rodziców nowego obywatela, takie jak ich imiona i nazwiska, w tym nazwiska rodowe, jednak nie zawsze zapewnia to jednoznaczne ustalenie tożsamości rodzica nowego obywatela. Jak tłumaczą pomysłodawcy nowelizacji, powyższe „powoduje znaczne ograniczenia przy uszczelnianiu procedur związanych z realizacją programów pomocowych państwa oraz wywiązywania z obowiązków nałożonych na służby statystyki publicznej".

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Planowana zmiana

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i ustawy prawo o aktach stanu cywilnego daje matce lub ojcu posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych możliwość zgłoszenia narodzin dziecka i wybór jego imienia w formie dokumentu elektronicznego, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Z założenia, wniosek będzie można wypełnić przez Internet, w dowolnym czasie i miejscu, na różnych urządzeniach końcowych. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do osoby zgłaszającej urodzenie, zostanie odesłany, w formie elektronicznej lub papierowej, odpis aktu urodzenia dziecka wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL, a także zaświadczenie o zameldowaniu. Planowane rozwiązanie ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Nowelizacja zakłada także dodanie do aktu urodzenia dziecka numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, co ułatwić ma jednoznaczne określenie relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Powyższe będzie istotne m.in. w przypadku konieczności stwierdzenia prawa do świadczeń, czy realizacji programów pomocowych państwa. Numery PESEL rodziców pojawią się także w rejestrze PESEL dziecka. Rozwiązanie to powinno obowiązywać od 1 grudnia 2018 r.

Zmiany w rejestrze PESEL

Opisywana nowelizacja wprowadza także przepisy, na podstawie których podmioty mające dostęp do rejestru PESEL będą mogły informować (w formie pisemnej lub elektronicznej) organy odpowiedzialne za rejestrację danych w tym rejestrze, o ich niezgodności ze stanem faktycznym. Chodzi o podmioty, które mają prawo do usunięcia błędnych danych. Podmiotami korzystającymi z dostępu do rejestru PESEL są m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie nieprawidłowości w rejestrze zgłaszane są bezpośrednio właściwemu ministrowi ds. cyfryzacji, prowadzącemu rejestr PESEL. Planowane zmiany zakładają, że informację o niezgodności danych z danymi ujawnionymi w rejestrze, organy przekazywać będą bezpośrednio organowi odpowiedzialnemu za wprowadzanie tych danych do rejestru, co przełożyć ma się na przyspieszenie aktualizacji danych w rejestrze PESEL. Rozwiązanie to powinno wejść w życie 1 maja 2019 r.

RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

child-2248236_1920

Rejestracja narodzin dziecka i wybór jego imienia przez Internet?

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej