Law concept: Silver Copyright on digital background, 3d render

Licencja na korzystanie z utworu. Jak nie wpaść w pułapkę?

Dodano: luty 24, 2014 Kategoria: E-Commerce, Prawo autorskie, Umowy Autor: Witold Chomiczewski

W niedawnym poście zaprezentowane zostały najważniejsze reguły, o których należy pamiętać przy zawieraniu umów przenoszących prawa autorskie. Teraz czas, by przyjrzeć się bliżej umowom licencyjnym uprawniającym do korzystania z utworu. Również one posiadają swoją specyfikę. Pominięcie w nich kwestii odpłatności, prawa do udzielania dalszych licencji tzw. sublicencji), czy czasu trwania, może prowadzić do sporych komplikacji.

Mam licencję. Po co określać jeszcze pola eksploatacji?
Podobnie, jak przy umowie przenoszącej prawa autorskie, również w umowie licencyjnej konieczne jest wskazanie pól eksploatacji. Przepisy stanowią bowiem, że udzielenie licencji następuje jedynie na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych w umowie. Zagadnienie to było przedmiotem bliższej analizy w poście „Jak nie zabłądzić na krętej ścieżce przenoszenia autorskich praw majątkowych?

Czemu udzielasz licencji również innej osobie?
Z punktu widzenia prawa licencjodawcy do udzielania kliku osobom jednocześnie licencji na korzystanie z utworu na tych samych polach eksploatacji, licencje dzielimy na wyłączne i niewyłączne. Te pierwsze są korzystniejsze dla licencjobiorcy, gdyż w czasie ich trwania licencjodawca nie może udzielać licencji innym osobom.
Jeżeli licencjobiorcy zależy na tym, by tylko on mógł korzystać z utworu, wówczas powinien zadbać o odpowiednią treść umowy licencyjnej, gdyż jeśli nie będzie w niej wyraźnie wskazane, że licencja jest wyłączna, to wówczas licencjodawca zachowa prawo do udzielania licencji również innym osobom. A zatem zasadą jest, iż milczenie umowy w tej kwestii skutkuje zawsze udzieleniem licencji niewyłącznej.

Nieodpłatnie? Trzeba było to napisać
W przypadku licencji działa identyczna zasada, jak przy przenoszeniu autorskich praw majątkowych. Jeżeli umowa licencyjna nie wspomina o odpłatnym albo nieodpłatnym charakterze licencji, wówczas licencjodawcy należy się wynagrodzenie. Dlatego, jeżeli strony porozumiały się, by było inaczej, niezwykle ważne jest wyraźne wskazanie w umowie, że licencja jest udzielona nieodpłatnie.
Brak świadomości tej zasady może narazić licencjobiorcę na roszczenie licencjodawcy o zapłatę opłaty licencyjnej.

Chciałbym udzielić sublicencji. Czy mogę to zrobić?
Licencje dzielą się na dwa rodzaje: z prawem do udzielania sublicencji i bez tego prawa. Oznacza ono możliwość udzielenia przez licencjobiorcę dalszych licencji innym podmiotom. Oczywiście może to następować jedynie na tych polach eksploatacji, które objęte są licencją.
Przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują, że jeżeli licencja nie stanowi inaczej, to licencjobiorca nie może udzielać sublicencji. W związku z tym, brak uregulowania tej kwestii w umowie licencyjnej pozbawia licencjobiorcę możliwości udzielania dalszych licencji. Warto o tym pamiętać na etapie tworzenia umowy.

Na jak długo udzielona została mi licencja?
Zagadnienie okresu, na jaki udzielona jest licencja nie jest tak proste, jak się wydaje. Należy uwzględnić tu dwie zasady.
Zgodnie z pierwszą z nich, w braku określenia czasu trwania licencji, jest ona zawarta na pięć lat. Po upływie tego czasu licencja wygasa. W obrocie strony umowy często błędnie zakładają, że brak określenia czasu trwania licencji skutkuje zawarciem jej na czas nieoznaczony. Jeżeli strony chcą, by tak kształtował się okres trwania licencji, to powinny wyraźnie przewidzieć to w umowie.
Drugą regułą jest, że umowa licencyjna może być zawarta maksymalnie na okres pięciu lat. Jeżeli strony określiły dłuższy czas trwania licencji, wówczas po upływie pięciu lat przekształci się ona w zawartą na czas nieokreślony i będzie mogła zostać wypowiedziana. Należy o tym pamiętać, ponieważ w obrocie często spotyka się umowy zawarte na dziesięć, a nawet dwadzieścia lat.

Podsumowanie
Przy tworzeniu umów licencyjnych należy mieć świadomość powyższych zasad. Dzięki temu uniknie się sytuacji konfliktowych, które mogą zakończyć się sporem sądowym.
u trwania, może prowadzić do sporych komplikacji.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski
Wspólnik, Radca prawny
witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej