startup-photos (1)

Handel elektroniczny a informacja na piśmie

Dodano: grudzień 31, 2013 Kategoria: E-Commerce, Umowy Autor: Witold Chomiczewski

Jednym ze sposobów na zwiększenie zaufania konsumentów do handlu elektronicznego jest nałożenie na przedsiębiorców zawierających umowy ze swoimi klientami na odległość obowiązków informacyjnych. Wymagają one podawania szeregu informacji konsumentom bezpośrednio na stronie www sklepu internetowego, w grze z dodatkowo płatnymi opcjami, czy też w aplikacji na smartfona lub tablet.

Istota problemu

Najważniejsze obowiązki informacyjne wynikają z przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Powyższa ustawa wymaga, by najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy na odległość, został on poinformowany przy użyciu środka porozumiewania się na odległość strona www, telefon, e-mail) m.in. o: danych przedsiębiorcy, cenie, czy kosztach i sposobie dostawy.

Ustawodawca nie poprzestał jednak na powyższym wymogu i przepisem art. 9 ust. 3 powyższej ustawy nakazał potwierdzenie tych informacji konsumentowi na piśmie, co musi nastąpić najpóźniej w momencie rozpoczęcia świadczenia. Oznacza to zatem, że właściciel sklepu internetowego do wysłanych konsumentowi towarów powinien dołączyć na kartce papieru informacje wymienione w art. 9 ust. 1 pkt 1-11 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. Dla powstania tego obowiązku nie ma znaczenia, czy wcześniej konsument otrzymał możliwość zapoznania się z powyższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej, czy też zostały one przesłane do konsumenta np. e-mailem.

Negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy

Brak przekazania konsumentowi informacji z art. 9 ust. 1 pkt 1-11 omawianej ustawy na piśmie, rodzi dla przedsiębiorcy negatywne skutki. Powstają one na płaszczyźnie przyznanego konsumentom w umowach zawieranych na odległość, w szczególności przez Internet, prawa do odstąpienia od umowy. Standardowo jest to możliwe w terminie dziesięciu dni od dnia wydania zakupionych towarów, a w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy. Jeżeli jednak przedsiębiorca zaniecha przekazania informacji na piśmie, wówczas termin na odstąpienie od umowy ulega przedłużeniu do trzech miesięcy.

Podsumowanie

Omówiona regulacja jest jednym z przykładów braku dostosowania przepisów o handlu elektronicznego do dzisiejszych realiów obrotu. Niezależnie od negatywnej oceny tej regulacji, właściciele sklepów internetowych i inni przedsiębiorcy sprzedający swe towary i usługi na odległość, powinni przekazywać wymagane ustawą z dnia 2 marca 2000 r. informacje na piśmie. Brak spełnienia tego obowiązku rodzi dla nich negatywne konsekwencje w postaci wydłużenia okresu na odstąpienie od umowy przez konsumenta z dziesięciu dni do trzech miesięcy.

Należy zwrócić uwagę, że w połowie 2014 roku omówiona regulacja ulegnie zmianie za sprawą ustawy o prawach konsumenta, która jest obecnie przedmiotem prac legislacyjnych. O wprowadzonych nią zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować na naszym Portalu IT.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski
Wspólnik, Radca prawny
witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej