money-finance-bills-bank-notes

E-deklaracje VAT. Od 1 stycznia 2017 r. duże zmiany dla wielu przedsiębiorców.

Dodano: grudzień 29, 2016 Kategoria: Odpowiedzialność Autor: Dominik Sęczkowski

Pierwszy dzień nowego – 2017 roku przyniesie dla wielu przedsiębiorców będących podatnikami podatku od towaru i usług rewolucję w zakresie sposobu składania deklaracji podatkowych VAT. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. znaczna część przedsiębiorców będzie mogła składać deklaracje podatkowe VAT (miesięczne lub kwartalne) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nowelizacja ustawy o VAT
Cyfrowa zmiana w zakresie sposobu składania deklaracji podatkowych VAT polegająca na całkowitym wyeliminowaniu możliwości składania ich w formie papierowej jest wynikiem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, dokonanej ustawą podpisaną przez Prezydenta w dniu 14 grudnia 2016 r.
Podstawę prawną dla wymogu składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stanowi dodany, w wyniku wspomnianej powyżej nowelizacji, ust. 11b do art. 99 ustawy o VAT.
Którzy przedsiębiorcy będą składali e-deklaracje już od stycznia 2017 r.?

Wymóg składania e-deklaracji VAT nie obejmie od razu wszystkich przedsiębiorców. Proces cyfryzacji zgłaszania deklaracji podatkowych został podzielony na dwa etapy: część przedsiębiorców zobligowana będzie do stosowania nowych przepisów już od 1 stycznia 2017 r., zaś pozostali przedsiębiorcy od 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy nowelizującej w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wymóg składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej obejmie wyłącznie podatników:

  • obowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;
  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, oraz nabywcami tych towarów lub usług (innymi słowy podatników dokonujących „krajowych” dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia);
  • obowiązanych zgodnie z przepisami art. 45ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wśród deklaracji VAT, które będą od 1 stycznia 2017 r. składane w nowy, zmieniony sposób są następując deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera przepisów wskazujących na sposób składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie odwołać się należy do regulacji zawartych w przepisach Ordynacji podatkowej oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

Nie tylko e-deklaracje – również e-informacje podsumowujące

Od 1 stycznia 2017 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mają być składane nie tylko deklaracje VAT, ale również tzw. informacje podsumowujące. Za informacje podsumowujące uznane są między innymi zbiorcze informacje o dokonanych przez podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów lub wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów.

Odpowiedzialność karnoskarbowa za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Wprowadzeniu przepisów przewidujących nowe obowiązki towarzyszy pytanie o konsekwencje prawne związane z ich nieprzestrzeganiem. Ustawa zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług nowelizuje również odpowiednio kodeks karny skarbowy. I tak, począwszy od 1 stycznia 2017 r. składanie deklaracji VAT lub informacji podsumowujących z pominięciem zastosowania środków komunikacji elektronicznej, a więc np. w formie dokumentu pisemnego, stanowić będzie wykrocznie skarbowe.

Rzeczone wykroczenie skarbowe zagrożone będzie karą grzywny wymierzaną maksymalnie w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. od 200 zł do 40.000 zł (uwzględniając fakt, że minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 2.000 zł). W przypadku, gdy kara grzywny nakładana będzie w drodze mandatu karnego nie będzie mogła przekroczyć podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (4.000 zł), a gdy będzie wymierzana wyrokiem nakazowym nie będzie mogła przekroczyć dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (20.000 zł).

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

it

Dominik Sęczkowski
Aplikant
dominik.seczkowski@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej