e-Privacy

Czym jest e-Privacy?

Dodano: grudzień 19, 2018 Kategoria: Wszystkie wpisy Autor: Julia Wawrzyńczak

Co to jest?

Rozporządzenie w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej (ePrivacy) miało wejść w życie dnia 25 maja 2018 r., zastępując tym samym Dyrektywę 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej. Od głosowania w Parlamencie Europejskim upłynął już prawie rok, a od listopada 2017 nad projektem pracuje Rada Unii Europejskiej.

Dnia 4 grudnia 2018 r., w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Podsumowano na niej pracę nad różnymi inicjatywami na rzecz rozwoju sektora cyfrowego w UE wykonaną w drugim semestrze 2018 r., m.in. odbyła się debata nt. projektu rozporządzenia ePrivacy. W związku z tym, że większość państw członkowskich sprzeciwiła się przyspieszeniu negocjacji w kwestii tego rozporządzenia, nie został osiągnięty kompromis w Radzie UE, który umożliwiłby rozpoczęcie rozmów trójstronnych z Parlamentem Europejskim i Komisją. W rezultacie nie wiadomo jakie będzie ostateczne brzmienie nowej regulacji.

Rozporządzenie ePrivacy stanowić ma lex specialis względem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, uszczegóławiać je i uzupełniać w kwestii danych pochodzących z łączności elektronicznej w tym takich, które można zakwalifikować jako dane osobowe.

Jakie są cele rozporządzenia ePrivacy?

Od ostatniego przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej minęło 9 lat, w tym czasie na rynku doszło do ważnych zmian technologicznych i gospodarczych. Nowa regulacja ma za zadanie dostosować przepisy do postępu technologicznego i obecnych realiów rynkowych, zwiększyć zaufanie do usług cyfrowych oraz zapewnić ochronę użytkowników urządzeń końcowych przed nadmierną ingerencją w ich prywatność. Rozporządzenie rozszerzy definicję marketingu elektronicznego oraz rozróżni dwie formy komunikacji w sieci na B2B (ang. Business to Business) czyli model relacji między przedsiębiorcami oraz B2C (ang. Business to Consumer) czyli relacji pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

Do kogo jest skierowane?

Nowa regulacja wpłynie na działalność m.in. podmiotów:

  • zbierających i wykorzystujących informacje o urządzeniach końcowych (np. komputerach) w celach marketingowych,
  • zajmujących się marketingiem z wykorzystaniem telefonu czy e-maila, dostawców Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz oprogramowania umożliwiającego łączność elektroniczną.

Nowe rozporządzenie zapewni ochronę w sieci zarówno osobom fizycznym, jak też osobom prawnym. Inaczej jest natomiast w przypadku RODO, którego regulacje chronią tylko osoby fizyczne, co jest konsekwencją definicji danych osobowych jako informacji o człowieku.

Nowe obowiązki

  • Podmioty objęte zakresem rozporządzenia zobowiązane będą udzielić informacji użytkownikowi w sposób jasny i zrozumiały o konkretnych celach przetwarzania jego danych oraz o sposobie w jakim zostaną wykorzystane.
  • Rozporządzenie zobowiąże firmy telekomunikacyjne oraz agencje marketingowe do uzyskania zgody klienta przed przesłaniem mu komunikatu marketingowego np. drogą e-mailową czy SMS. Ponadto klient będzie musi mieć możliwość bezpłatnie i w łatwy sposób cofnąć zgodę. Zgoda musi spełniać przesłanki określone w RODO, a więc być dobrowolna, jednoznaczna oraz świadoma. Uzyskanie dostępu do informacji takich jak zdjęcia w telefonie czy kontakty, też będzie musiało być poprzedzone zgodą użytkownika urządzenia.
  • Nowa regulacja nałoży na operatorów i właścicieli komunikatorów konieczność anonimizacji wiadomości wysyłanych przez użytkowników drogą elektroniczną.
  • Telemarketerzy obowiązani będą wykonywać połączenia ze zidentyfikowanych numerów lub też z użyciem specjalnego prefiksu lub kodu, który pozwoli rozpoznać, że połączenie ma charakter marketingowy.
  • Przed instalacją oprogramowania użytkownikowi powinny zostać przedstawione dostępne opcje prywatności, tak aby mógł on je skonfigurować według swojego uznania oraz wyłączenia możliwości używania narzędzi śledzących.
  • Ochroną prywatności objęto także metadane, dostarczające szczególnie chronione informacje takie jak na przykład lokalizacja użytkownika, historia przeglądarki, godzina połączenia bądź czas wysłania wiadomości. Wedle zasady privacy by design (zasada prywatności w fazie projektowania) właściciele komunikatorów jak i producenci urządzeń stale podłączonych do Internetu, będą obowiązani we własnym zakresie wdrożyć rozwiązania zapewniające prywatność na każdym etapie tworzenia oraz istnienia technologii obejmującej ich przetwarzanie.

Co dalej z plikami cookies?

Zmianie ulegną również zasady dotyczące cookies, które między innymi służą do zapamiętywania preferencji i personalizowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści. Zgodnie z rozporządzeniem przeglądarki powinny być wyposażone w dodatkowe ustawienia do uzyskiwania jednoznacznych zgód na wykorzystanie cookies w odniesieniu do skonkretyzowanego celu przetwarzania danych osobowych. Jedynie w odniesieniu do plików cookies, które nie stanowią zagrożenia dla prywatności użytkownika końcowego nie będzie potrzeby wyrażenia zgody. Ponadto rozporządzenie ma podnieść poziom przejrzystości plików cookies.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Julia Wawrzyńczak

Julia Wawrzyńczak
Aplikant
julia.wawrzynczak@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej