iStock_000024680800_Small

BING a „prawo do zapomnienia”

Dodano: Sierpień 5, 2014 Kategoria: E-Commerce, Odpowiedzialność Autor: Marta Kwiatkowska-Cylke

Można już realizować „prawo do zapomnienia” w wyszukiwarce BING. Microsoft udostępnił formularz, za pomocą którego można zgłaszać wnioski o usunięcie wyników wyszukiwania powiązanych z imieniem i nazwiskiem osoby fizycznej. Jest to odpowiedź Microsoftu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/12 z dnia 13 maja 2014 roku. Więcej na temat wyroku w postach „Google a prawo do zapomnienia” oraz „Google udostępnia formularz do realizacji prawa do zapomnienia i nie tylko”.

Dlaczego do wyroku w sprawie Google stosuje się Microsoft?
Mimo, że przywołane rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE zostało wydane w sprawie przeciwko Google, to ma ono wpływ na sytuację prawną innych operatorów przeglądarek internetowych. Pamiętać bowiem należy, że celem instytucji pytań prejudycjalnych, a w takiej procedurze zapadło omawiane rozstrzygnięcie, jest zapewnienie jednolitego stosowania prawa unijnego i zachowania jego efektywności we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, należy przyjąć, że w przypadku sporu sądowego z udziałem innego operatora wyszukiwarki, interpretacja prawa unijnego dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości UE w omawianym wyroku będzie wskazówką przy stosowaniu prawa krajowego w zbliżonych sprawach rozpoznawanych później przez sądy we wszystkich państwach członkowskich UE.

Formularz BING
Z powyższych względów operator przeglądarki internetowej BING zdecydował się na udostępnienie formularza do zgłaszania wniosków w sprawie realizacji europejskiego prawa do zapomnienia. Formularz przygotowany przez Microsoft można znaleźć pod tym adresem.
Zapewne wkrótce swój formularz udostępni Yahoo!.

Procedura zaproponowana przez Microsoft różni się od rozwiązania wdrożonego przez Google. Przede wszystkim wymagane jest podanie większej ilości informacji na temat samego wnioskodawcy i jego roli w społeczności lub wspólnocie. Formularz umożliwia również załączenie dowodów na poparcie żądania wnioskodawcy oraz pełniejsze przedstawienie jego stanowiska. Uzyskane w ten sposób dane mają pozwolić na należytą ocenę wniosku i wyważenie sprzecznych interesów: prawa do uzyskania informacji oraz poszanowania prywatności osób fizycznych.

Obie spółki zastrzegają jednak, że zaproponowane procedury mogą ulec zmianie, bowiem przy realizacji zasad określonych w wyroku pojawia się wiele wątpliwości natury prawnej.

Czy powstaną wytyczne dla operatorów wyszukiwarek?
Grupa Robocza Artykułu 29 ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, dalej jako Grupa Robocza, to niezależny organ doradczy w sprawach ochrony danych i prywatności, powołany na mocy artykułu 29 Dyrektywy o ochronie danych 95/46/WE. Składa się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych z państw członkowskich UE, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz reprezentantów Komisji Europejskiej. Przedstawicielem Polski, który bierze udział w pracach Grupy jest Generalny Inspektor Danych Osobowych GIODO).

Z uwagi na fakt, iż do kompetencji Grupy Roboczej należy badanie kwestii dotyczących zastosowania dyrektyw o ochronie danych i przyczynianie się do ich jednolitego stosowania, obecnie trwają prace nad wytycznymi, które pomogą określić jakie działania powinni podjąć operatorzy wyszukiwarek oraz krajowe organy ochrony danych osobowych, aby zapewnić jednolitą praktykę działania związaną z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącym Google i prawa do bycia zapomnianym.

Wytyczne będą regulować najistotniejsze z punktu widzenia praktyki kwestie proceduralne usuwania linków do informacji z listy wyników wyszukiwania, a w szczególności zakres stosowania wyroku, powody dla których przeważałby interes ogółu w zakresie dostępu do informacji, powiadomienia stron trzecich o usunięciu linków z listy wyników wyszukiwania, uzasadnienie odmowy usunięcia, selekcję wniosków, dostępność formularza, zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych operatorom w celu rozpatrzenia wniosku, zakres usuwania wyników.

W dniu 24 lipca 2014 r. obyło się spotkanie Grupy Roboczej z przedstawicielami Google, Microsoft oraz Yahoo! Celem spotkanie było zbadanie procesu wdrażania przez te podmioty zasad wynikających z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-131/12 z dnia 13 maja 2014 roku i umożliwienie im zaprezentowania własnego stanowiska. Prace nad wytycznymi trwają - publikacji wyników prac możemy spodziewać się na jesieni.

Ważne jest również wypracowanie spójnych mechanizmów rozpatrywanie skarg przez europejskie organy ochrony danych mające do czynienia z wnioskami składanymi przez osoby fizyczne po odmowie usunięcia z listy wyników wyszukiwania linków do informacji ich dotyczących przez operatorów wyszukiwarek.

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

2DM_4253b

Marta Kwiatkowska-Cylke
Adwokat
marta.kwiatkowska@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej