Technology in the hands of businessmen

Aplikacje MOBILNE Prawo. Cz. II – obowiązki informacyjne

Dodano: marzec 24, 2014 Kategoria: E-Commerce Autor: Witold Chomiczewski

W poprzednim poście poświęconym aplikacjom mobilnym „Aplikacje MOBILNE Prawo. Cz. I - regulamin” omówione zostały zagadnienia związane z obowiązkiem posiadania regulaminu, jego treścią oraz klauzulami niedozwolonymi. Przedmiotem dzisiejszej analizy będą tzw. obowiązki informacyjne w kontekście aplikacji mobilnych.

Regulamin to za mało
W odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawieranych na odległość z konsumentami, ustawodawca wymaga, by przedsiębiorca podawał określone w przepisach informacje. Ma to służyć uniknięciu sytuacji, gdy usługobiorca nie będzie wiedział z kim zawiera umowę i co dokładnie jest jej przedmiotem, czyli ma wyrównywać tzw. deficyt informacyjny, który istnieje w przypadku e-commerce i mobile commerce.
Usługi realizowane za pomocą aplikacji mobilnych są świadczone drogą elektroniczną, a ich podstawą są umowy zawierane na odległość i to najczęściej z konsumentem. Dlatego udostępniając aplikację mobilną należy zrealizować obowiązki informacyjne przewidziane m.in. w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Przy czym, ta ostatnia ustawa musi być uwzględniona jedynie wówczas, gdy usługobiorcą może być także konsument.

Jak podawać informacje
Istotne jest nie tylko samo podanie wymaganych informacji, ale także sposób, w jaki to następuje. Przepisy nakazują, by przekazanie informacji nastąpiło w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania. Muszą być one również dostępne za pomocą urządzenia, z którego korzysta usługobiorca.
Informacje powinny być zatem udostępnione w taki sposób, by nie wprowadzały w błąd, były ze sobą spójne i nie pozostawiały wątpliwości, co do zagadnień, których dotyczą. Konieczne jest także sformułowanie ich jasnym językiem, który jest zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Informacje należy zamieścić w taki sposób i w takim miejscu, by były łatwe do odczytania i nie trzeba było ich długo szukać.

O czym informować?

Świadcząc usługi za pomocą aplikacji mobilnej należy poinformować usługobiorców o: adresie e-mail usługodawcy, jego imieniu, nazwisku i miejscu zamieszkania, a w przypadku osób prawnych np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną np. spółka jawna, spółka komandytowa) konieczne jest przekazanie informacji o firmie, siedzibie i adresie. Celem jest zagwarantowanie usługobiorcy możliwości ustalenia, z kim zawiera umowę.
Jeżeli adresatem usług świadczonych za pomocą aplikacji mobilnej jest konsument, wówczas należy dodatkowo poinformować w szczególności także o: istocie i właściwościach świadczonej usługi, jej całkowitej cenie i zasadach płatności, prawie odstąpienia od umowy w terminie określonym w przepisach oraz sytuacjach, gdy takie prawo nie przysługuje, okresie, na jaki zawierana jest umowa o świadczenie usługi mobilnej, miejscu i sposobie składania reklamacji.
O problemach związanych z wymaganym zgodnie z obecnymi przepisami potwierdzeniem tych informacji na piśmie pisaliśmy w poście „Handel elektroniczny a informacja na piśmie.”

Nadchodzą zmiany

W czerwcu 2014 r. ma wejść w życie ustawa o prawach konsumenta, która jest jeszcze przedmiotem prac sejmowych. Projektowane przepisy mają zdecydowanie rozszerzyć zakres obowiązków informacyjnych i przewidują dwadzieścia jeden zagadnień, o których konsument będzie musiał być poinformowany. Obowiązki te będą musiały być realizowane na różnych etapach procesu zamawiania usługi, co będzie wymagało dostosowania aplikacji mobilnych do nowych przepisów. Jeżeli korzystanie z usługi będzie związane z koniecznością zapłaty wynagrodzenia dla usługodawcy, wówczas przycisk służący zawarciu umowy będzie musiał być oznaczony sformułowaniem „ Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznym.

Kara pieniężna za naruszenia
Brak właściwej realizacji obowiązków informacyjnych względem konsumentów może zostać zakwalifikowany przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konsumentów jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów. Wiąże się to z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Podsumowanie
Świadcząc usługi z wykorzystaniem aplikacji mobilnych należy pamiętać o właściwym realizowaniu obowiązków informacyjnych, zwłaszcza wobec konsumentów. Brak zastosowania się do obowiązujących przepisów może skutkować dotkliwymi konsekwencjami.
Wprowadzając na rynek aplikację mobilną trzeba także pamiętać o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, które opisujemy szerzej na Portalu ODO w poście „Aplikacje mobile – nowy problem w dziedzinie ochrony danych osobowych!”

Masz pytania dotyczące tematu artykułu? Skontaktuj się z autorem.

Witold Chomiczewski

Witold Chomiczewski
Wspólnik, Radca prawny
witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

Wykonanie Agencja Interaktywna Czarny Kod www.czarnykod.pl

Copyright by Lubasz i Wspólnicy

NULL

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej